Privacyverklaring
Dibbes

Jouw persoonlijke gegevens zijn veilig op deze website.

Dibbes Group B.V. (hierna ook wel ‘Dibbes’ genoemd) heeft maatregelen getroffen om de website te beveiligen en misbruik van gegevens te voorkomen. Daarnaast houdt Dibbes zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Jouw privacy is uiterst belangrijk voor ons als Dibbes en wij nemen je privacy dan ook uiterst serieus. Dibbes zal informatie over jou, als gebruiker van onze diensten, op een veilige manier verwerken en gebruiken. Dit document beschrijft het door Dibbes gevoerde beleid ten aanzien van de privacy en beveiliging.

Wie is Dibbes

Dibbes is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Dynamostraat 44, 1014 BK te Amsterdam. Ons KvK nummer is 80407374. We bieden marketing- en advieswerkzaamheden.

Inschrijving nieuwsbrief

Dibbes houdt geïnteresseerden op de hoogte middels onze nieuwsbrief via een e-mail. Inhoud van deze nieuwsbrief kan bestaan uit nieuwtjes, artikelen, bedrijfsupdates en beschikbare vacatures. Om de nieuwsbrief te ontvangen, dien je de volgende gegevens in te voeren:

– Naam (voor- en achternaam)
– E-mailadres

Dibbes verstuurt nieuwsbrieven met de tool Mailchimp. Dit betekent dat je e-mailadres opgeslagen wordt in Mailchimp.

Contactformulier

Om (aan)vragen en/of afspraakverzoeken via het contactformulier te kunnen verwerken, dien je de volgende persoonsgegevens in te voeren:

– Naam (voor- en achternaam)
– E-mailadres
– Telefoonnummer

Solliciteren

Wil jij als Dibbes aan de slag gaan? Dan kan je via onze website alle relevante persoonlijke informatie delen met ons via het invullen van het sollicitatieformulier. De persoonsgegevens die we van je vragen in het formulier, hebben we nodig om je sollicitatie goed te kunnen verwerken. De volgende persoonsgegevens hebben wij van je nodig:

– Naam (voor- en achternaam)
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Curriculum Vitae

Deze gegevens worden enkel door de functionarissen binnen de organisatie verwerkt en ingezien die verantwoordelijk zijn voor de indiensttreding van de nieuwe Dibbesen. Naar aanleiding van de ingevoerde gegevens worden de gegevens bewaard (bij een uitnodiging voor een eerste kennismaking) of vernietigd (wanneer er gekozen wordt om de sollicitant niet uit te nodigen voor een verdere kennismaking).

Mochten we na de eerste kennismaking beiden enthousiast zijn en verder willen in het proces, dan kan een assessment onderdeel uitmaken van het vervolgproces. Hiervoor werken wij samen met ‘In Good Company’. Om het assessment in goede banen te kunnen leiden, delen wij de volgende persoonsgegevens met hen:

– Naam (voor- en achternaam)
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Geslacht
– Geboortedatum
– Curriculum Vitae

Bij indiensttreding zullen we voor een juiste verwerking in personeelsbestand de volgende gegevens van je nodig hebben:

– Naam
– Titel(s)
– Adres, postcode, woonplaats
– Nationaliteit
– Geboorteplaats
– E-mailadres
– Geslacht
– Roepnaam
– Telefoonnummer
– Geboortedatum
– Behaalde diploma’s en certificaten
– Referenties
– Opzegtermijn
– Huidige bruto jaarinkomen
– Lopende pensioenvoorziening
– Rijbewijs
– Auto van de zaak
– Nevenbetrekkingen
– Veroordeeld voor strafbare feiten
– Fysieke of psychische omstandigheden die de uitvoering van werkzaamheden kunnen belemmeren
– Inschrijving bij UWV

Deze gegevens worden door de functionarissen binnen de organisatie verwerkt en ingezien die verantwoordelijk zijn voor HR-gerelateerde zaken en hiermee de indiensttreding van de nieuwe Dibbes.

Doeleinden

Het gebruik en de verwerking van je gegevens zijn noodzakelijk voor een goede verwerking van je vraag, contactverzoek, nieuwsbrief aanvraag en/of sollicitatie.

Afmelden nieuwsbrief

Wanneer je je wilt afmelden voor de nieuwsbrief dan kan je je afmelden door een e-mail te sturen naar: hello@dibbes.online

Opslag van gegevens

Voor onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van het platform Mailchimp. Heb je je aangemeld voor een nieuwsbrief dan staat je e-mailadres in een verzendlijst op dit platform. Uiteraard word je e-mailadres alleen maar gebruikt voor het ontvangen van de betreffende nieuwsbrief. Mailchimp bewaart de volgende gegevens van je:

– E-mailadres
– IP-adres
– Datum van aanmelding voor de nieuwsbrief

We raden je aan de Privacy Policy van Mailchimp te lezen.

Gegevens die je invult worden opgeslagen door ons en onze hosting partij (Hostnet). Hostnet host onze website en maakt daar ook back-ups van. Zij wist je gegevens na zestig (60) dagen.

Tenslotte kunnen je gegevens aan derden worden verstrekt indien daartoe op basis van wet- en/of regelgeving een verplichting is, daartoe een noodzaak is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval dat noodzakelijk is ter bescherming van eigen rechten.

Google Analytics

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Hyperlinks van derden

Deze website kan hyperlinks bevatten waarmee je de website van Dibbes verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Dibbes heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een andere privacyverklaring van toepassing is. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Dibbes worden verwerkt. Dibbes accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Hoe lang we je gegevens bewaren

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. De duur is afhankelijk van het doel waarvoor we je gegevens van je hebben gekregen en eventuele wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren.

Met welke systemen wordt gewerkt?
Mailchimp

Beveiligd met https, inloggegevens, alleen de verantwoordelijke functionaris binnen Dibbes aangaande marketing gerelateerde zaken kunnen bij de gegevens.

e-boekhouden

Beveiligd met inloggegevens en twee-staps verificatie code. Alleen de verantwoordelijke functionaris binnen Dibbes kan bij de gegevens van potentiële klanten. Mocht er geen samenwerking uit komen kunnen de gegevens nog een jaar bewaard worden, waarna Dibbes nog eens contact met je kan opnemen of er wellicht nu wel interesse is voor een samenwerking.

Worden je persoonsgegevens doorgegeven aan derde landen?

De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken worden niet doorgegeven aan derde landen.

Op welke wijze wordt je persoonlijke informatie beschermd?

Dibbes heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Onze servers en apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– Jouw gegevens ontvangen we alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van je gegevens

Wil je de gegevens die we van je hebben vastgelegd inzien, dan kan je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar hello@dibbes.online.

We reageren binnen vier (4) weken op je verzoek tot inzage.

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die je hebt gezien naar aanleiding van je verzoek tot inzage, kan je een verzoek hiertoe doen bij Dibbes op het voornoemde e-mailadres. Je kunt verzoeken dat wij je gegevens wijzigen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen. We reageren binnen vier (4) weken op je verzoek. Mochten we je verzoek afwijzen, dan geven we in ons antwoord aan waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

Je hebt het recht om de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en in machine-leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar hello@dibbes.online.

Wijzigingen

We kunnen wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. Bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen of online diensten.

Waar kan je terecht met een klacht?

Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens, en kom je er met Dibbes niet uit, dan kan je je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze Privacyverklaring, stuur dan een bericht naar hello@dibbes.online.

Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 10 september 2021.

Veel gestelde vragen

Wilt je meer weten over onze privacyverklaring?

Lees hieronder de meest gestelde vragen over onze privacyverklaring.

Welke maatregelen heeft Dibbes genomen om mijn persoonlijke informatie op hun website te beveiligen? 

Dibbes beveiligt jouw persoonlijke informatie met actuele beveiligingssoftware, waaronder een virusscanner en firewall. Gegevens worden verzonden via beveiligde internetverbindingen (SSL), te herkennen aan 'https' en een hangslot in de adresbalk.

Hoe voldoet Dibbes aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? 

Dibbes voldoet aan de AVG door ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens veilig worden verwerkt, alleen voor gespecificeerde doeleinden worden gebruikt en niet langer worden opgeslagen dan nodig is. We bieden ook toegang, correctie en verwijderingsrechten aan gebruikers.

Welke persoonlijke informatie verzamelt Dibbes wanneer ik me aanmeld voor de nieuwsbrief?

Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verzamelen we jouw voor- en achternaam en e-mailadres.

Hoe kan ik me afmelden voor de nieuwsbrief van Dibbes? 

Je kunt je afmelden voor onze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar hello@dibbes.online met het verzoek om verwijderd te worden van de mailinglijst.

Welke persoonlijke gegevens zijn vereist bij het gebruik van het contactformulier op de website van Dibbes? 

Om jouw contactformulier in te kunnen dienen, hebben we jouw voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer nodig.

Welke informatie is nodig bij het solliciteren naar een baan bij Dibbes? 

Bij het solliciteren naar een baan bij Dibbes hebben we jouw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en curriculum vitae (CV) nodig.

Hoe gaat Dibbes om met mijn persoonlijke gegevens als ik word uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek? 

Als je wordt uitgenodigd voor een gesprek, worden jouw gegevens verwerkt door de verantwoordelijke functionarissen binnen Dibbes. Als je niet wordt uitgenodigd, worden jouw gegevens vernietigd.

Met welke derde partijen deelt Dibbes mijn persoonlijke gegevens tijdens het sollicitatieproces? 

Voor assessments delen we jouw persoonlijke gegevens (naam, e-mail, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, CV) met 'In Good Company'.

Hoe lang bewaart Dibbes mijn persoonlijke gegevens? 

Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of zoals wettelijk vereist.

Hoe gebruikt Dibbes Google Analytics terwijl mijn gegevens geanonimiseerd blijven? 

We hebben een verwerkersovereenkomst met Google, anonimiseren en versleutelen gegevens verzameld in Google Analytics, en delen geen gegevens met Google. We combineren Analytics cookies niet met andere Google-diensten.

Wat moet ik doen als ik een klacht heb over hoe Dibbes met mijn persoonlijke gegevens omgaat? 

Als je een klacht hebt, neem dan contact met ons op via hello@dibbes.online. Als het probleem niet is opgelost, kun je jouw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kan ik toegang vragen tot de persoonlijke gegevens die Dibbes over mij heeft vastgelegd? 

Om toegang te vragen tot jouw persoonlijke gegevens, stuur je een e-mail naar hello@dibbes.online. We zullen binnen vier weken reageren.

Wat zijn mijn rechten als ik mijn persoonlijke gegevens die door Dibbes worden bewaard wil wijzigen of verwijderen? 

Je kunt wijzigingen of verwijdering van jouw persoonlijke gegevens aanvragen door een e-mail te sturen naar hello@dibbes.online. We zullen binnen vier weken op jouw verzoek reageren.

Hoe beschermt Dibbes mijn persoonlijke informatie tegen verlies of onrechtmatige verwerking? 

Dibbes gebruikt technische en organisatorische maatregelen zoals beveiligde servers, apparaten met beveiligingssoftware en SSL-verbindingen om jouw persoonlijke informatie te beschermen.

Hoe kan ik contact opnemen met Dibbes als ik vragen heb over hun Privacyverklaring? 

Voor vragen over onze Privacyverklaring kun je een e-mail sturen naar hello@dibbes.online.

Als je op accepteren klikt, stem je in met onze Coockie verklaring. Je kunt je voorkeuren hier beheren.